HOME
Road Transportation
Complete services in the consignment transportation
Air Transportation
Your consignment to the whole world
Sea Transportation
Complete service in the sea transportation
Storage
We transport and store your consignments

Silniční

Vnitrostátní a mezinárodní přeprava celovozových zásilek

představuje jak importy do ČR tak i export v rámci celé Evropy. Zásilky na cestě průběžně monitorujeme a informujeme klienta o jejich poloze.

Přepravy zajišťujeme vozidly 33 EURO o nosnosti 25 t, velkoobjemovými soupravami 38 EURO 24 t.

Expresní přeprava kusových zásilek

Po území ČR zajistíme dodání z domu do domu do 24 hodin a to u zásilek do 1.000 kg pevným tarifem. Po Evropě tyto zásilky přepravujeme malými vozidly za smluvní cenu.

Mezinárodní přeprava kusových zásilek formou dokládek

V situaci, kdy zákazník preferuje nižší cenu před časem dodání zboží se jeho zásilka naloží na kamion spolu s ostatními zásilkami. Pro zákazníka tak dojde k výrazné úspoře vynaložených prostředků za dopravu.

Přeprava nebezpečného zboží dle Úmluvy ADR

je přeprava, která probíhá za přísnějších bezpečnostních podmínek se speciálně vybaveným vozidlem a s proškoleným řidičem. Zákazník má zajištěnu přepravu nebezpečného zboží s veškerou péčí a odborností dle Úmluvy ADR.

Přeprava zásilek ve vozidlech s regulovanou teplotou (chladírenské návěsy)

je vhodná v případě, kdy je pro zákazníka důležité zajistit stálou teplotu při přepravě zboží za účelem udržení jeho kvality. Chladírenské návěsy mají termozapisovače s pamětí a možností grafického výpisu teploty v ložném prostoru za dobu 7 dnů nazpět. Provádíme též přepravy chladírenskými vozy do 3 tun s výbavou ADR.

Přeprava sypkých komodit

se provádí ve sklápěcích návěsech popř. soupravách a to jak na území ČR, tak i dalších států Evropské Unie. Zajišťujeme export i import.

Nadrozměrné přepravy

jsou přepravy, kde rozměr nebo hmotnost zásilky přesahuje povolené meze stanovené zákonem. Zajistíme přepravu takové zásilky, její projednání na území jiných států, získání povolení pro přepravu nadměrného nákladu, včetně bezpečnostního doprovodu. Zákazník poskytuje pouze přesnou specifikaci zásilky, tj. její rozměry, nákres a hmotnost, popř. technický popis.
© 2022 VSSPED s.r.o.
W: ilovesm.cz