HOME
Road Transportation
Complete services in the consignment transportation
Air Transportation
Your consignment to the whole world
Sea Transportation
Complete service in the sea transportation
Storage
We transport and store your consignments

VSSPED s.r.o.

Sídlo

 Pohraniční 1288/1 / 405 01 Děčín / Czech Republic

IČ / DIČ

IČ 25439375 / DIČ CZ25439375

Bankovní spojení / CZK /

Komerční banka a.s. / pobočka Děčín / Masarykovo nám. 192 / 405 54 Děčín  Czech Republic

Číslo účtu KČ: 3929490217/0100 / SWIFT: KOMB CZ PP / IBAN: CZ9401000000785190560297


Datum uskutečnění zdanitelného plnění je shodný s datem vystavení faktury a to dle ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) zákona o dani z přidaného hodnoty č. 235/2004 Sb.

Bankovní spojení / EUR /

Ostsächsische Sparkasse Dresden / Filiale Pirna - Gartenstrasse / Gartenstrasse 40, D - 01796 Pirna

Číslo účtu EUR: 3100348809 / SWIFT: OSDDDE81PIR / IBAN: DE 82850503003100348809 / BLZ: 850 503 00


Společnost zapsána dne 5.12.2001 v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18449


Vedení firmy

 

Vladimír Sekyra / jednatel /

T +420 412 511 505 / E sekyra@vssped.cz

Tomáš Vyhnálek / jednatel /

T +420 412 558 214 / E vyhnalek@vssped.cz


Manažer silniční a námořní dopravy

 

Jakub Unar
/ manažer silniční a námořní dopravy /

T +420 412 511 504 / M +420 603 545 036  / E unar@vssped.cz


Disponenti

 

Věra Stránská
/ disponentka silniční dopravy /

T +420 412 558 215 / M +420 736 769 323 / E stranska@vssped.cz

Nikola Pauková
/ disponentka silniční dopravy /

T +420 412 558 214 / M +420 733 116 124 / E paukova@vssped.cz

Karolína Ungrová
/ disponentka silniční dopravy /

T +420 412 511 504 / M +420 733 642 112 / E ungrova@vssped.cz


Pavla Křivanová
/ disponentka silniční dopravy /

T +420 412 511 504 / M +420 733 542 445 / E krivanova@vssped.cz


Administrativa

 

Markéta Viková / účetní /

T +420 412 511 505 / M +420 734 235 747 / E vikova@vssped.cz

Jaroslava Krausová / oddělení fakturace /

T +420 412 511 505 / M +420 734 235 747 / E krausova@vssped.cz

Dagmar Sekyrová / marketing manager /

T +420 412 511 505 / E sekyrova@vssped.cz

© 2022 VSSPED s.r.o.
W: ilovesm.cz